Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności, którą znajdziesz na dole strony internetowej naszego sklepu.
Submit

Darmowa przesyłka inpost

Polityka cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

(English version below)

 I. DEFINICJE 

 1. Administrator – Dariusz Światłoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Dariusz Światłoń EXITO” z zakładem głównym pod adresem: ul. Wojciecha Gersona 28, 30-818 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 kwietnia 2006 r., NIP: 9451869058, REGON: 120218051, adres e-mail: sztab@exito.sklep.pl, adres korespondencyjny: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, tel. 12 657 00 30.
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 6. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 7. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 

COOKIES POLICY

I. DEFINITIONS

 1. Administrator – Dariusz Światłoń conducting business activity under the company name “Dariusz Światłoń EXITO”, principal place of business: ul. Wojciecha Gersona 28, 30-818 Kraków, registered in the Polish Central Registration on Business (CEIDG) database, Tax ID (NIP): 9451869058, National Business Registry Number (REGON): 120218051, address of correspondence: Gersona 28, 30-818 Kraków, Poland; e-mail: hq@exito.site; phone number: 0048 12 657 00 30.
 2. Cookies – IT data, small text files which are saved and stored on appliances used by user to search administrator’s website.
 3. Appliance – electronic appliance via which the user gains the access to the administrator’s website.
 4. User – refers to the entity for the benefit of which the electronically supplied services are rendered pursuant to legal regulations, or with which the agreement for providing services by electronic means may be concluded.

II. USE OF COOKIES

 1. Administrator uses the cookies through the website.
 2. Information gathered through cookies is used to optimize the website activities as well as for statistic and marketing purposes.
 3. Cookies record the user’s activity by identifying the appliance. Owing to that, the website is displayed based on the individual user preferences.
 4. Solutions provided by the administrator’s website are secure for the user’s appliances. It is impossible for the user’s appliances to be infected with the malware or malicious software.
 5. Administrator makes uses of two types of Cookies.
 6. session Cookies: files which are stored on the user’s appliance till the end of a given browser session. Any saved information is permanently removed from the memory of the appliance. Session cookies mechanism shall not allow to retrieve any personal or confidential data from the user’s appliance.
 7. persistent Cookies: they are stored on the user’s appliance until they are removed. End of a browser session or switching off the appliance do not remove the cookies. Persistent cookies mechanism shall not allow to retrieve any personal or confidential data from the user’s appliance.

III. DETERMINATION OF THE STORAGE CONDITIONS OR GAINING THE ACCESS TO THE COOKIES

 1. User can limit or deactivate the cookies access to his/her appliance. In such a case, it is possible to use the website apart from the functionalities which require cookies by their nature.
 2. At any time, user can change the cookies on his/her own setting by defining the storage conditions and gaining the access to his/her appliance. The settings changes described above can be made by changing the browser settings or by using the configuration service. These changes can be made set to block the automatic service of cookies in the browser or to be informed about cookies each time. Details about cookies service are available in software settings (browser settings).
 3. At any time, user can remove cookies by using functions available in the browser.
 4. Restricting the use of cookies may affect some of the functionalities on the administrator’s website.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium