Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności, którą znajdziesz na dole strony internetowej naszego sklepu.
Submit

Darmowa przesyłka inpost

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EXITO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.exito.sklep.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę.

Sprzedawcą jest Dariusz Światłoń, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Dariusz Światłoń Exito”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP-945-186-90-58 i nr REGON 120218051.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod adresem: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, tel. (12) 657 00 30 (pon-pt 11-18, sob 9-13), adres email: sztab@exito.sklep.pl

 • §1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, działającym pod adresem www.exito.sklep.pl.

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy, dostępny pod adresem www.exito.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienia w Sklepie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Towarów, które chce nabyć, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 • §2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i stanowi integralną część Umowy Sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Sklep może organizować akcje promocyjne sprzedaży Towarów oraz wyprzedaże, o czym informuje na stronie internetowej Sklepu.
 4. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge zaktualizowaną do jej najnowszej wersji.
 5. Złożenie Zamówienia w Sklepie przez Klienta wymaga uprzedniego zapoznania się z niniejszym Regulaminem i dokonania jego akceptacji przed rozpoczęciem procesu realizacji Zamówienia.
 6. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane.
 7. Oferowane przez Sprzedawcę modele sprzedawane są bez materiałów montażowych, w szczególności takich jak: kleje, farby czy narzędzia, jak również podstawki i stojaki służące ich prezentacji, o ile nie zaznaczono, że jest inaczej.
 8. Sprzedawca oferuje Klientom Sklepu usługę newsletter, świadczoną na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, dostępnym TUTAJ.
 • §3 Składanie Zamówień
 1. Wszystkie ceny Towarów w polskiej wersji Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu - www.exito.sklep.pl.
 3. Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zakupów w Sklepie można dokonywać po zarejestrowaniu się przez Klienta w serwisie Sklepu i utworzeniu konta Klienta, lub bez rejestracji.
 5. Przy rejestracji, celem utworzenia konta Klienta, wymagane jest podanie przez Klienta danych kontaktowych określonych w formularzu, w tym loginu, hasła, imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu email. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji Zamówienia.
 6. W celu dokonania zakupu Towaru bez uprzedniej rejestracji i założenia konta Klienta należy podać: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres email. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji Zamówienia.
 7. Proces złożenia Zamówienia przebiega następująco: Klient wybiera interesujące go Towary, dodaje je do „Koszyka”, wybiera formę płatności oraz dostawy, zatwierdza swój wybór klikając w przycisk "Zamawiam", następnie podaje dane adresowe do wysyłki, a także w przypadku wyboru paczkomatu jako formy wysyłki wybiera paczkomat i akceptuje regulamin tej usługi, weryfikuje podane dane w „Podsumowaniu” zamówienia i dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, a na koniec akceptuje Zamówienie. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zakup”.
 8. Z chwilą złożenia Zamówienia (kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zakup”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.
 9. Po skutecznym złożeniu Zamówienia Klient dostaje od Sklepu automatyczne potwierdzenie otrzymania Zamówienia w postaci wiadomości email.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest liczony od momentu wpływu płatności za zamówiony Towar na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w potwierdzeniu Zamówienia, lub od momentu wyboru opcji „Pobranie – płatność przy odbiorze przesyłki”.
 • §4. Realizacja Zamówień
 1. Na całkowity termin realizacji Zamówienia składa się termin przygotowania wysyłki Towaru przez Sprzedawcę oraz czas dostawy deklarowany przez operatora pocztowego/firmę kurierską. Terminy wysyłki Towarów znajdują się TUTAJ. Deklarowane czasy dostawy operatorów zostały podane TUTAJ.
 2. Z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 1, zamówione Towary są przygotowywane do wysyłki w ciągu 48 godzin (nie licząc sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zarejestrowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub – w przypadku wysyłki za pobraniem – w ciągu 48 godzin od daty złożenia Zamówienia. O skompletowaniu Zamówienia Sklep informuje Klienta w przesłanej wiadomości email.
 3. W przypadku niektórych Towarów czas przygotowania wysyłki może być dłuższy niż wskazany w ust. 2. W takiej sytuacji Sklep poinformuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia niezwłocznie po ustaleniu czasu potrzebnego na przygotowanie wysyłki, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin (nie licząc sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zarejestrowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub – w przypadku wysyłki za pobraniem – w ciągu 48 godzin od daty złożenia Zamówienia. W razie wydłużonego okresu oczekiwania na przygotowanie wysyłki ponad ten, o którym poinformował Sklep w zawiadomieniu o terminie realizacji, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. Jeśli okaże się, że zamówione przez Klienta Towary są niedostępne z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie, wskazując przewidywany termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji, w przypadku braku akceptacji podanego terminu, lub gdy Towar jest trwale niedostępny i nie jest znany nawet przybliżony termin jego dostępności, Klient jest uprawniony do dostąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Klientowi odstępującemu od Umowy Sprzedaży Sklep zwraca wszystkie uiszczone wpłaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, a realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania puli Towarów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Za wyjątkiem przypadku osobistego odbioru Towaru w punkcie stacjonarnym Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 8. Do przesyłki zawierającej Towar dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT – Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury.
 • §5 Koszty wysyłki. Płatność
 1. Na kwotę płatności, do której uiszczenia zobowiązany jest Kupujący, składa się wartość zamówionych Towarów oraz koszt wysyłki na terenie Polski.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: - przelew bankowy na konto Sklepu; - pobranie pocztowe; - szybki przelew z konta lub płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro w systemie Płatności Shoper, Przelewy24, PayU lub Paypal.
 3. Sklep udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji.
 4. W przypadku płatności za pomocą systemu Płatności Shoper dane z formularza są automatycznie przekazywane do agenta rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Przelewy24. Operatorem płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie 81-718 przy ulicy Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.
 5. W przypadku płatności za pomocą systemu Przelewy24 dane z formularza są automatycznie przekazywane do agenta rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. W celu zrealizowania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych agenta rozliczeniowego, zgodnie z określonymi przez agenta zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnianym przez system Płatności Shoper lub Przelewy24, płatność może zostać niezrealizowana.
 7. W przypadku płatności za pomocą systemu Paypal, klient zostaje przekierowany na stronę serwisu Paypal w celu dokonania płatności. Płatność jest realizowana zgodnie z zasadami określonymi przez serwis Paypal.
 8. Koszt wysyłki uzależniony jest od sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
 9. Formy i aktualne koszty dostawy Towarów znajdują się TUTAJ.
 10. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem możliwy jest odbiór osobisty zamówionego Towaru w punkcie stacjonarnym pod adresem: ul. Gersona 28 30-818 Kraków. Odbiór osobisty następuje bez pobrania jakichkolwiek opłat za dostawę Towaru. Odbiór możliwy jest po otrzymaniu przez Klienta wiadomości email z informacją, że Towar jest gotowy do odbioru.
 11. Termin na dokonanie płatności za zamówiony Towar wynosi 14 dni od potwierdzenia skompletowania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Klient wybiera dostawę za pobraniem lub odbiór osobisty – wówczas dokonuje płatności przy odbiorze.
 • §6. Reklamacje
 1. Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar zgodny z Umową Sprzedaży.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu, jeżeli sprzedany Towar nie jest zgodny z Umową Sprzedaży (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym.
 3. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży określone Ustawą o Prawach Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
 4. W sytuacji, gdy Towar nie jest zgodny z Umową Sprzedaży, Klient – niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – może skorzystać z gwarancji producenta, na zasadach określonych przez producenta, jeśli taka gwarancja została udzielona. Roszczenia kierowane do producentów z tytułu gwarancji można zgłaszać za pośrednictwem Sklepu, korzystając z kanałów komunikacji wskazanych w ust. 6 poniżej.
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży istniała w chwili jego wydania lub ujawniła się w ciągu dwóch lat od tego momentu, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób: - pisemnie na adres: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków; - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sztab@exito.sklep.pl; - osobiście pod adresem ul. Gersona 28, 30-818 Kraków.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) określenia przedmiotu reklamacji (Towaru) oraz przyczyn składania reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) sformułowania żądanego sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży przez Sprzedawcę (naprawy lub wymiany) lub innego roszczenia Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 8. Sklep zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nieudzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, uważa się za uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sklep przekaże Klientowi w formie pisemnej lub wiadomością email, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Klienta w procesie składania reklamacji.
 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji, lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie lub udostępnienie Towaru, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Towaru na koszt Sklepu na adres: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, lub jego udostępnienie w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 • §7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone: - pisemnie na adres: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków; - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sztab@exito.sklep.pl; - osobiście pod adresem ul. Gersona 28, 30-818 Kraków.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest TUTAJ.
 3. W przypadku oświadczenia złożonego przez Klienta będącego Konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub w wiadomości email.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem, lub przez wskazaną przez Klienta będącego Konsumentem osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem, lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt do Sklepu, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar: - poprzez wysyłkę na adres: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków; - osobiście pod adresem ul. Gersona 28, 30-818 Kraków.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Postanowienia §7 Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
 • §8. Zasady publikowania opinii o Towarach na stronach sklepu.
 1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o Towarach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
 1. Dodawanie opinii przez użytkowników Sklepu nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Użytkownik Sklepu dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 1. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami autorów tych opinii i nie stanowią opinii Sprzedawcy. Autorzy opinii ponoszą pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone w Sklepie.
 1. Sprzedawca nie weryfikuje czy dodane opinie pochodzą od jego Klientów. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.
 1. Sprzedawca udostępnia zarówno pozytywne jak i negatywne opinie. Przed publikacją opinii weryfikowana jest zgodność opinii z niniejszym Regulaminem.
 • §9. Ochrona danych osobowych. Polityka Cookies.
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a w przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody wykorzystywane są również w celach marketingu produktów i usług Sprzedawcy na warunkach określonych w treści zgody Klienta na ich udostępnienie.
 3. Dane osobowe udostępniane są przez Klientów dobrowolnie.
 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do żądania ich poprawienia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia tych danych, a także niezwłocznego usunięcia udostępnionych danych osobowych.
 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Zasady dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.
 • §10. Zmiana Regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 lutego 2023 r.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 3. Klienci posiadający w Sklepie zarejestrowane konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości email.
 4. Jeżeli w czasie jaki upłynął od ostatniego logowania się przez Klienta, o którym mowa w ust. 3, nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do wyrażenia oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu dokonywanie zakupów w Sklepie przy użyciu posiadanego konta Klienta nie będzie dłużej możliwe.
 • §11. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Dz.U. 2014 poz. 827).
 3. Spory wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży i stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.) Kodeks postępowania cywilnego.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem ma możliwość: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 6. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży Konsument może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Wcześniejsza wersja regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.exito.sklep.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę.

Sprzedawcą jest Dariusz Światłoń, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Dariusz Światłoń Exito”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP-945-186-90-58 i nr REGON 120218051.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod adresem: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, tel. (12) 657 00 30 (pon-pt 11-18, sob 9-13), adres email: sztab@exito.sklep.pl

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, działającym pod adresem www.exito.sklep.pl.

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy, dostępny pod adresem www.exito.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienia w Sklepie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Towarów, które chce nabyć, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i stanowi integralną część Umowy Sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep może organizować akcje promocyjne sprzedaży Towarów oraz wyprzedaże, o czym informuje na stronie internetowej Sklepu.

4. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge zaktualizowaną do jej najnowszej wersji.

5. Złożenie Zamówienia w Sklepie przez Klienta wymaga uprzedniego zapoznania się z niniejszym Regulaminem i dokonania jego akceptacji przed rozpoczęciem procesu realizacji Zamówienia.

6. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane.

7. Oferowane przez Sprzedawcę modele sprzedawane są bez materiałów montażowych, w szczególności takich jak: kleje, farby czy narzędzia, jak również podstawki i stojaki służące ich prezentacji, o ile nie zaznaczono, że jest inaczej.

8. Sprzedawca oferuje Klientom Sklepu usługę newsletter, świadczoną na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, dostępnym TUTAJ.

§ 3 Składanie Zamówień

1. Wszystkie ceny Towarów w polskiej wersji Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu - www.exito.sklep.pl.

3. Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zakupów w Sklepie można dokonywać po zarejestrowaniu się przez Klienta w serwisie Sklepu i utworzeniu konta Klienta, lub bez rejestracji.

5. Przy rejestracji, celem utworzenia konta Klienta, wymagane jest podanie przez Klienta danych kontaktowych określonych w formularzu, w tym loginu, hasła, imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu email. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji Zamówienia.

6. W celu dokonania zakupu Towaru bez uprzedniej rejestracji i założenia konta Klienta należy podać: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres email. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji Zamówienia.

7. Proces złożenia Zamówienia przebiega następująco: Klient wybiera interesujące go Towary, dodaje je do „Koszyka”, wybiera formę płatności oraz dostawy, zatwierdza swój wybór klikając w przycisk "Zamawiam", następnie podaje dane adresowe do wysyłki, a także w przypadku wyboru paczkomatu jako formy wysyłki wybiera paczkomat i akceptuje regulamin tej usługi, weryfikuje podane dane w „Podsumowaniu” zamówienia i dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, a na koniec akceptuje Zamówienie. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zakup”.

8. Z chwilą złożenia Zamówienia (kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zakup”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.

9. Po skutecznym złożeniu Zamówienia Klient dostaje od Sklepu automatyczne potwierdzenie otrzymania Zamówienia w postaci wiadomości email.

10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest liczony od momentu wpływu płatności za zamówiony Towar na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w potwierdzeniu Zamówienia, lub od momentu wyboru opcji „Pobranie – płatność przy odbiorze przesyłki”.

§ 4. Realizacja Zamówień

1. Na całkowity termin realizacji Zamówienia składa się termin przygotowania wysyłki Towaru przez Sprzedawcę oraz czas dostawy deklarowany przez operatora pocztowego/firmę kurierską. Terminy wysyłki Towarów znajdują się TUTAJ. Deklarowane czasy dostawy operatorów zostały podane TUTAJ.

2. Z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 1, zamówione Towary są przygotowywane do wysyłki w ciągu 48 godzin (nie licząc sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zarejestrowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub – w przypadku wysyłki za pobraniem – w ciągu 48 godzin od daty złożenia Zamówienia. O skompletowaniu Zamówienia Sklep informuje Klienta w przesłanej wiadomości email.

3. W przypadku niektórych Towarów czas przygotowania wysyłki może być dłuższy niż wskazany w ust. 2. W takiej sytuacji Sklep poinformuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia niezwłocznie po ustaleniu czasu potrzebnego na przygotowanie wysyłki, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin (nie licząc sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zarejestrowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub – w przypadku wysyłki za pobraniem – w ciągu 48 godzin od daty złożenia Zamówienia. W razie wydłużonego okresu oczekiwania na przygotowanie wysyłki ponad ten, o którym poinformował Sklep w zawiadomieniu o terminie realizacji, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4. Jeśli okaże się, że zamówione przez Klienta Towary są niedostępne z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie, wskazując przewidywany termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji, w przypadku braku akceptacji podanego terminu, lub gdy Towar jest trwale niedostępny i nie jest znany nawet przybliżony termin jego dostępności, Klient jest uprawniony do dostąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. Klientowi odstępującemu od Umowy Sprzedaży Sklep zwraca wszystkie uiszczone wpłaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, a realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania puli Towarów objętych tą formą sprzedaży.

7. Za wyjątkiem przypadku osobistego odbioru Towaru w punkcie stacjonarnym Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

8. Do przesyłki zawierającej Towar dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT – Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury.

§ 5 Koszty wysyłki. Płatność

1. Na kwotę płatności, do której uiszczenia zobowiązany jest Kupujący, składa się wartość zamówionych Towarów oraz koszt wysyłki na terenie Polski.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: - przelew bankowy na konto Sklepu; - pobranie pocztowe; - szybki przelew z konta lub płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro w systemie Płatności Shoper, Przelewy24, PayU lub Paypal.

3. Sklep udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji.

4. W przypadku płatności za pomocą systemu Płatności Shoper dane z formularza są automatycznie przekazywane do agenta rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Przelewy24. Operatorem płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie 81-718 przy ulicy Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

5. W przypadku płatności za pomocą systemu Przelewy24 dane z formularza są automatycznie przekazywane do agenta rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. W celu zrealizowania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych agenta rozliczeniowego, zgodnie z określonymi przez agenta zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnianym przez system Płatności Shoper lub Przelewy24, płatność może zostać niezrealizowana.

7. W przypadku płatności za pomocą systemu Paypal, klient zostaje przekierowany na stronę serwisu Paypal w celu dokonania płatności. Płatność jest realizowana zgodnie z zasadami określonymi przez serwis Paypal.

8. Koszt wysyłki uzależniony jest od sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

9. Formy i aktualne koszty dostawy Towarów znajdują się TUTAJ.

10. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem możliwy jest odbiór osobisty zamówionego Towaru w punkcie stacjonarnym pod adresem: ul. Gersona 28 30-818 Kraków. Odbiór osobisty następuje bez pobrania jakichkolwiek opłat za dostawę Towaru. Odbiór możliwy jest po otrzymaniu przez Klienta wiadomości email z informacją, że Towar jest gotowy do odbioru.

11. Termin na dokonanie płatności za zamówiony Towar wynosi 14 dni od potwierdzenia skompletowania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Klient wybiera dostawę za pobraniem lub odbiór osobisty – wówczas dokonuje płatności przy odbiorze.

§ 6. Reklamacje

1. Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie Kodeks cywilny.

3. W sytuacji, gdy Towar posiada wadę, Klient – niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – może skorzystać z gwarancji producenta, na zasadach określonych przez producenta, jeśli taka gwarancja została udzielona. Roszczenia kierowane do producentów z tytułu gwarancji można zgłaszać za pośrednictwem Sklepu, korzystając z kanałów komunikacji wskazanych w ust. 5 poniżej.

4. Jeśli Towar ma wady fizyczne lub prawne Klient ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania Towaru.

5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób: - pisemnie na adres: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków; - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sztab@exito.sklep.pl; - osobiście pod adresem ul. Gersona 28, 30-818 Kraków.

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) określenia przedmiotu reklamacji (Towaru) oraz przyczyn składania reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) sformułowania żądanego sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży przez Sprzedawcę (naprawa lub wymiana na Towar wolny od wad) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

7. Sklep zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Nieudzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, uważa się za uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sklep przekaże Klientowi w formie pisemnej lub wiadomością email, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Klienta w procesie składania reklamacji.

8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji, lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie lub udostępnienie Towaru, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Towaru na koszt Sklepu na adres: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, lub jego udostępnienie w miejscu, w którym Towar się znajduje.

§ 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone: - pisemnie na adres: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków; - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sztab@exito.sklep.pl; - osobiście pod adresem ul. Gersona 28, 30-818 Kraków.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o Prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest TUTAJ.

3. W przypadku oświadczenia złożonego przez Klienta będącego Konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub w wiadomości email.

4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem, lub przez wskazaną przez Klienta będącego Konsumentem osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem, lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt do Sklepu, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar: - poprzez wysyłkę na adres: ul. Gersona 28, 30-818 Kraków; - osobiście pod adresem ul. Gersona 28, 30-818 Kraków.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§ 8. Ochrona danych osobowych. Polityka Cookies.

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a w przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody wykorzystywane są również w celach marketingu produktów i usług Sprzedawcy na warunkach określonych w treści zgody Klienta na ich udostępnienie.

3. Dane osobowe udostępniane są przez Klientów dobrowolnie.

4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do żądania ich poprawienia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia tych danych, a także niezwłocznego usunięcia udostępnionych danych osobowych.

5. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Zasady dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.

§ 9. Zmiana Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2017 r.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

3. Klienci posiadający w Sklepie zarejestrowane konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości email.

4. Jeżeli w czasie jaki upłynął od ostatniego logowania się przez Klienta, o którym mowa w ust. 3, nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do wyrażenia oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu dokonywanie zakupów w Sklepie przy użyciu posiadanego konta Klienta nie będzie dłużej możliwe.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Dz.U. 2014 poz. 827).

3. Spory wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży i stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.) Kodeks postępowania cywilnego.

4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem ma możliwość: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

5. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

6. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży Konsument może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium