Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności, którą znajdziesz na dole strony internetowej naszego sklepu.
Submit

Darmowa przesyłka inpost

Regulamin usługi Newsletter

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

 

 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi Newsletter, świadczonej przez Dariusza Światłonia (dalej jako Usługodawca), prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Dariusz Światłoń Exito”, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP-945-186-90-58 i nr REGON 120218051.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod adresem ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, tel. (12) 657 00 30 (pon-pt 11-18, sob 9-13), adres email: sztab@exito.sklep.pl.

 

§ 1. Definicje

 1. Następującym słowom, pisanym w niniejszym regulaminie z wielkiej litery, zostały przypisane poniżej wskazane znaczenia:

 

a)   Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

b)   Usługodawca – Dariusza Światłoń, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Dariusz Światłoń Exito”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP-945-186-90-58 i nr REGON 120218051.

c)   Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w Regulaminie korzysta z Usługi Newsletter.

d)   Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą z Usługi Newsletter w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

e)   Newsletter – elektroniczny biuletyn, zawierający informacje o charakterze handlowym (marketingowym), dotyczące działalności Usługodawcy, przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres email w ramach świadczenia Usługi Newsletter przez Użytkownika.

 f)    Usługa Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 2. Warunki świadczenia Usługi Newsletter

 Warunkiem korzystania z Usługi Newsletter jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej oraz urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, zaktualizowaną do jej najnowszej wersji.

 1. Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez wykonanie przez Użytkownika następujących czynności:

a)   podanie w formularzu elektronicznym na stronie głównej www.exito.sklep.pl adresu poczty internetowej i kliknięcie ikony z listem lub zaznaczenie w formularzu na stronie rejestracji konta (zakładka „Zarejestruj się”) okienka "Zapisz się do newslettera" i kliknięcie w przycisk "zarejestruj się";

b)   po wyrażeniu chęci zapisania się do Newslettera w opisany w pkt a) sposób na podany adres email zostaje przesłana automatycznie wiadomość zawierająca prośbę o potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera, oraz o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

c)   kliknięcie linku aktywacyjnego w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości email oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zamówienie Usługi Newsletter (tj. zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

 1. Z chwilą aktywowania usługi zawierana jest umowa o świadczenie Usługi Newsletter i z tą chwilą następuje automatyczne dodanie podanego przez Użytkownika adresu email do listy subskrybentów Newslettera.
 2. Przystępując do korzystania z Usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. W czasie korzystania z Usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 5. Usługa Newsletter jest świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
 6. Użytkownik może w każdym czasie, bezpłatnie, zmienić podany wcześniej adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter, lub też zrezygnować z Usługi Newsletter. W celu zmiany adresu email należy usunąć dotychczasowy adres jak opisano w punkcie 9 niniejszego paragrafu, a następnie zamówić usługę Newsletter dla nowego adresu zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2 tego paragrafu.
 7. W celu rezygnacji z Usługi Newsletter Użytkownik powinien wpisać swój adres e-mail w formularzu elektronicznym na stronie głównej www.exito.sklep.pl. Użytkownik zostanie następnie przekierowany na stronę, gdzie należy wpisać adres email i kliknąć przycisk "wypisz". Po wykonaniu tej operacji na adres email Użytkownika, zostanie dostarczona wiadomość z prośbą o potwierdzenie rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie w podany link. Po kliknięciu na link następuje wyrejestrowanie z usługi a Użytkownikowi zostaje wyświetlona strona zawierająca informację potwierdzającą że adres email został usunięty z listy subskrypcyjnej Newslettera,.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia Usługi Newsletter, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter można składać:

-      pisemnie na adres: ul. Gersona 28 30-818 Kraków;

-      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sztab@exito.sklep.pl;

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (1) opis przyczyn reklamacji; (2)  adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji do Usługi Newsletter; (3) dane kontaktowe Użytkownika składającego reklamację, tj. adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 2. Udzielenie odpowiedzi na reklamację złożoną przez Użytkownika nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Nieudzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, uważa się za uznanie reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Użytkownikowi w formie pisemnej lub wiadomością email, tj. zgodnie z danymi udostępnionymi przez Użytkownika w procesie składania reklamacji.

 

§ 4. Ochrona danych osobowych. Polityka Cookies.

 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika jest Usługodawca.

 1. Dane osobowe w postaci adresu email są wykorzystywane w celu świadczenia Usługi Newsletter na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe udostępniane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z Usługi Newsletter.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich poprawienia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia tych danych, a także niezwłocznego usunięcia udostępnionych danych osobowych.
 4. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Zasady dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.

 

§ 5. Zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6. kwietnia 2017 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu
  z  14-dniowym wyprzedzeniem w wiadomości email.
 3. Brak rezygnacji z Usługi Newsletter w terminie podanym w przesłanej wiadomości (14 dni) po jego upływie uważany jest za zgodę Użytkownika na zmienione brzmienie regulaminu.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usługi Newsletter jest prawo polskie.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Spory wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży i stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy rzeczowo i  miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.) Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość:

a)   zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o  świadczenie Usługi Newsletter,

b)   skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Użytkownik będący Konsumentem może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 2. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usługi Newsletter Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z  platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium